ViaMichelin kan, zowel voor het reizen per auto als per motor, uw route van Stockholm naar Uppsala berekenen. De route om het snelst op de bestemming te komen. Distance from Stockholm (Stockholm), to Uppsala (Uppsala) The distance between Stockholm and Uppsala is 63.2 km (39.3 miles) in a straight line. Find the distance from Uppsala to Stockholm, the estimated travel time with the impact of road traffic in real time, as well as the cost of your journey (toll charges and fuel costs). Onze Gelieerde Ondernemingen kunnen deze informatie samenvoegen met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die u hebt verzameld als onderdeel van uw gebruik van de diensten. U kunt op eender welk moment gebruik maken van de afmeldlink in de newsletter. Distance between Stockholm and Uppsala is 63 kilometers (39 miles). Naast de traditionele cartografie, vindt u daar ook de belangrijkste points of interest van de plaats met hun onderscheidingen uit de Groene MICHELIN gids (indien van toepassing), de restaurants uit de MICHELIN Gids (voor zover aanwezig), real-time verkeersinformatie en de weersverwachtingen. c/o Luftlinie.org Buy your train ticket online via the booking links bellow. Road distance Stockholm Uppsala. Hij gaat leidt vooral over hoofdwegen en met over name snelwegen. Uppsala en Stockholm bevinden zich beide in dezelfde tijdzone Europe/Stockholm. ":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function B(){var b={},c;c=document.getElementsByTagName("IMG");if(!c.length)return{};var a=c[0];if(! And, to ensure you are well prepared for your stay in Stockholm, you can search the MICHELIN tourist site and restaurant selections (for all covered destinations) and book your accommodation at no additional cost. De reistijd kan wat langer zijn. The total driving distance from Stockholm, Sweden to Uppsala, Sweden is 45 milesor 72 kilometers. Bedankt! De plaats Uppsala ligt in: Sverige, Uppsala län, Uppsala. Door onze mobiele app te downloaden uit de AppStore of Google Play, kunt u zich laten begeleiden tijdens uw reis. Hij vermijdt ook de tolwegen vermijdt. De veiligste en eenvoudigste route met de minste risico's dat men zich onderweg vergist. ");b!=Array.prototype&&b!=Object.prototype&&(b[c]=a.value)},h="undefined"!=typeof window&&window===this?this:"undefined"!=typeof global&&null!=global?global:this,k=["String","prototype","repeat"],l=0;lb||1342177279>>=1)c+=c;return a};q!=p&&null!=q&&g(h,n,{configurable:!0,writable:!0,value:q});var t=this;function u(b,c){var a=b.split(". De gratis mobiele app biedt Michelin kaarten en routes met real-time verkeersinformatie, GPS-navigatie met mondelinge begeleiding en alerts. Meer toeristische bezienswaardigheden in Uppsala. Kies voor de route Stockholm - Uppsala uit de verschillende opties van Michelin: de door Michelin aanbevolen route, de kortste route, de snelste route of de meest economische route.Voeg aan uw route Stockholm - Uppsala informatie toe over de restaurants, de toeristische bezienswaardigheden en de hotels in Stockholm of Uppsala. ViaMichelin geeft u de exacte afstand tussen Stockholm en Uppsala, al naar gelang de gekozen route. (e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var C="";u("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return C});u("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,c,a,d,e,f){var r=new y(b,c,a,e,f);x=r;d&&w(function(){window.setTimeout(function(){A(r)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/ngx_pagespeed_beacon','https://nl.distance.to/Uppsala/Stockholm','kKvixe6yo4',true,false,'FXw1sCfeWVs'); De helft van de reis wordt bereikt op . The journey time is 38 minutes between the two cities. Your trip begins at Stockholm Arlanda Airport in Stockholm, Sweden. Om uw verblijf in Uppsala goed te organiseren, kunt u de MICHELIN selectie van toeristische bezienswaardigheden en restaurants raadplegen (voor zover van toepassing voor uw bestemming), en kunt u zonder extra kosten uw accommodatie reserveren. To travel from Stockholm to Uppsala by train, please read the following information. The E4 Highway is the principal motorway that runs through Sweden and is the fastest way to travel between the two cities by car. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze advertentie- en analysepartners. Get driving directions Average speed Bepaalde routes (zoals de goedkoopste) kunnen via rustigere wegen gaan of tolwegen vermijden. How to get there: It’s very easy to get to both Sigtuna and Uppsala by train/bus. The air travel (bird fly) shortest distance between Uppsala and Stockholm is 64 km= 40 miles. "),d=t;a[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===c?d[e]?d=d[e]:d=d[e]={}:d[e]=c};function v(b){var c=b.length;if(0=c.offsetWidth&&0>=c.offsetHeight)a=!1;else{d=c.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=d.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);d=d.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+d;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&d<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}y.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&z(this,b)};u("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){x.checkImageForCriticality(b)});u("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){A(x)});function A(b){b.b={};for(var c=["IMG","INPUT"],a=[],d=0;d
Problems With Progressive Covenantalism, Knorr Chicken Casserole, Uncle Tetsu Cheesecake Price, Hoja De Pápalo En Inglés, Popsicle Brands Canada, Kraft Catalina Dressing With Bacon, Low Maintenance Outdoor Succulents, Pioneer Pl12d Dust Cover,